در این ویدئو، روند عمومی درمان ارتودنسی، از ابتدایی‌ترین مرحله یعنی معاینه و تشخیص مشکلات ارائه شده و مراحل درمان توضیح داده می‌شوند